2257 Compliance Statement

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน,

ตามกฎหมาย 18 U.S.C. § 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและรักษาความปลอดภัยของทุกท่านเอง ตามรายละเอียดต่อไปนี้:

2257 Compliance Statement

ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์นี้:
ชื่อผู้รับผิดชอบ: SiamXXX
ที่อยู่: –
เรื่อง: การรักษาเอกสารและบันทึกข้อมูลตามกฎหมาย 18 U.S.C. § 2257

เว็บไซต์ siamxxx.com ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาวิดีโอและรูปภาพ เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์มีการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ปรากฏบนเว็บไซต์

เรารักษาการรับรองตามกฎหมาย 18 U.S.C. § 2257 อย่างเคร่งครัดและสามารถให้ความเชื่อถือได้ตามกฎหมาย 18 U.S.C. § 2257 และท่านสามารถขอเข้าดูรายการรับรองนี้ได้โดยติดต่อที่ [email protected]