ยอมให้เมียกดขี่ได้ทั้งวัน แต่พอบนเตียงเมียต้องเป็นทาสกาม จัดหนักเหมือนเป็นตุ๊กตายาง

ประเภท