แม่ไม่อยู่ฝากลุงช่วยเลี้ยง แต่ลุงดันเลี้ยงด้วยน้ำกาม กลับจากโรงเรียนก็จัดหนักให้ทุกวันคาชุดไม่ต้องเปลี่ยน

ประเภท