พ่อขอเช็คว่าครูคณิตคนใหม่ลูกเก่งจริงไหม ด้วยการนับจำนวนควยที่ตอกหี เสียวแบบนี้ใครจะนับไหว

ประเภท