เลียให้จนแทบล้ม แล้วยังทำหน้าอ้อนควยอีก ทนน้ำไม่แตกยังไงไหว

ประเภท