จูจูสวิงรอบนี้ขายให้ฝรั่งงานดี มาดเนี๊ยบแต่โคตรเด็ด 3/3

ประเภท